Improviate arbetar i första hand som konsulter men också som utbildare inom olika discipliner.

Enskilda förändrings-initiativ

Tillsammans med våra kunder säkerställer vi en verksamhetsförflyttning med en bestående beteendeförändring och realiserad affärsnytta. I enskilda utvecklingsinitiativ stöttar vi våra kunder i flertalet roller med såväl lösning och införande

 

Strategisk styrning och utveckling

Vi hjälper våra kunder att prioritera förändringsinitiativ ur såväl lösnings- som införandeperspektiv på en övergripande nivå. Vi bidrar till att skapa förutsättningar för att nå ökad affärsnytta på längre sikt.

Organisatorisk utveckling

Vi agerar som motorer för att skapa förändringskraft hos våra kunder. Genom kompetensförflyttning strävar vi efter att stärka förändringsförmågan hos såväl ledare som medarbetare.  Detta gör vi genom både konsultleveranser samt öppna och företagsinterna utbildningar. Vi etablerar även roller och funktioner inom såväl verksamhetsutveckling som change management. 

Utbildningar

Målet med våra utbildningar är att alltid ge deltagarna kunskap, insikt och konkreta verktyg för att kunna bedriva förändrings- och utvecklingsarbete.
Vi erbjuder utbildning både i egen regi och via partners. Vi levererar både öppna och företagsinterna utbildningar.