Improviate är ett konsultbolag som kombinerar verksamhetsutveckling med att bygga förändringsförmåga hos sina kunder. Vi stödjer våra kunder att göra skillnad och vårt mål är att stärka våra kunder för att driva sina verksamhetsförändringar på ett framgångsrikt sätt.

Vi använder strukturerade arbetssätt både i samband med utveckling och införande och har genom åren fått med oss en bred portfölj av beprövade metoder och verktyg. Ett uppriktigt engagemang att vägleda kunden framåt och strävan efter att lämna avtryck är något vi alltid har med oss.

På Improviate vill vi vara med och göra skillnad på flera plan och vi kombinerar affärsdrivna och ideella initiativ, vi kallar det för socialt entreprenörskap. Det ideella arbetet innebär lärande och utveckling både för oss på Improviate och för de ideella organisationer som vi samverkar med. Vi tycker det ideella arbetet ger så mycket och det är roligt att kunna dela med sig av våra erfarenheter från näringslivet.

Vår mission

"We empower our customers to make a difference. This is done through support in business improvements and support in building change capability in the organizations. We combine and take the best learnings from two worlds: profit and non-profit organizations."

Våra värderingar

Vi på Improviate lägger stor vikt vid individer och att vi tillsammans ska göra skillnad för såväl våra kunder, medarbetare och samhället. Våra värderingar och ledord: Mod – Engagemang- Nyfikenhet- genomsyrar både vårt dagliga och långsiktiga arbete såväl internt som tillsammans med kunder och omvärld. 

Våra kunder

Vi riktar oss till såväl till kommersiella företag, myndigheter och offentlig verksamhet som ickekommersiella organisationer, från lokal till nationell nivå. Inom Improviate har vi lång erfarenhet från en stor bredd av branscher. Som röd tråd ser vi att våra kunder är organisationer som:

  • vill utvecklas och är redo att satsa

  • förstår att en lyckad verksamhetsutveckling är en kombination av individers förändringsresa och en hållbar lösning

  • inser vikten av att arbeta med kulturen och beteenden i organisationen för att ta hem effekterna av utvecklingsarbetet