Prosci

Kurs - Förändringsledning i Agil verksamhet!

Har du också funderat över hur du på bästa sätt arbetar med förändringsledning i en agil miljö?  Missa i så fall inte Proscikursen Agile & Change Management i Stockholm den 30:e september 2019!

Att arbeta med förändringsledning, beteendeförflyttning, är inte mindre viktigt i en iterativt organiserad verksamhet än i en traditionell miljö, men tillvägagångssättet måste anpassas till det agila och det är inte alltid man vet hur man ska gå göra.  

Denna kursdag kommer  därför att fokusera just på detta!  Vi vänder oss till dig som arbetar som förändringsledare eller projektledare. Vi vänder oss också till dig som har en agil ledande roll och vill få konkreta verktyg att arbeta med det mänskliga perspektivet i en förändring.

 Efter kursdagen kommer du att:

  • förstå likheter och skillnader mellan förändringsledning och agilt förhållningssätt

  • kunna göra specifika anpassningar för förändringsledning i en agil verksamhet

  • kunna mappa ADKAR-modellen mot sprintar/releaser

  • definiera förändringsledarens roll/ansvar i en agil miljö

  • ha tagit del av ledande studier i hur man på bästa sätt arbetar med förändringsledning i en agil verksamhet

Kursen är på engelska och ges via vår danske partner proacteur. Vi kommer att hålla i till centrala Stockholm. Kurslokal meddelas senare.

Pris är 8 495 SEK exklusive moms  För dig som är extra snabb så erbjuder vi en rabatt om 15%, om du  anmäler dig före den 20 augusti 2019. Varmt välkommen att höra dig till  Jeanette Mørch, jm@proacteur.com, +45 42601614 med eventuella frågor och din anmälan!

Change Management ur projektperspektivet. Nu lanserar vi ny öppen endagsutbildning!

Change Management ur projektperspektivet. Nu lanserar vi ny öppen endagsutbildning!

Arbetar du som förändringsexpert men har svårt att nå fram till dina kollegor om behovet och nytta med att fokusera på det mänskliga perspektivet i en förändring? Är du projektledare eller ingår i en projektgrupp och vill lära dig mer om vad ”change management” är och hur dessa discipliner hänger ihop?
 
Nu erbjuder proacteur en uppskattad en-dags Prosci-utbildning, ”Delivering Project Results” som utformats för projektledare och projektdeltagare.