Våra kunder satsar på ledarskapet i förändring!

Genom åren som vi har konsultat och utbildat inom förändringsledning har vi ofta fått frågan om hur disciplinen utvecklats över tid. Specialistkunskap har länge legat i fokus - "har vi bara en förändringsledare i förändringen med oss har vi ju satsat stort och kommer att säkra en bra implementering" - ett inte helt ovanligt ställningstagande.
Det är glädjande att se att våra kunder numera alltmer satsar på att förbättra förmågan hos sina chefer att kunna leda i förändring. Det är ju där den stora hävstången finns för att skapa driv framåt, ta hem nyttorna och bygga en förändringskultur som gynnar verksamheten. När vi nu närmar oss helg ser vi tillbaka på en inspirerande vecka med flera leveranser i syfte att stärka ledarskapet i förändring. Vi har haft förmånen att bl.a genomföra Prosci:s utbildning för mellanchefer och för samma målgrupp, men för en annan kund, genomföra ytterligare en fördjupningsworkshop inom området. Ledarskap i praktiken står i fokus - glädjande!