Change Management ur projektperspektivet. Nu lanserar vi ny öppen endagsutbildning!

Arbetar du som förändringsexpert men har svårt att nå fram till dina kollegor om behovet och nytta med att fokusera på det mänskliga perspektivet i en förändring? Är du projektledare eller ingår i en projektgrupp och vill lära dig mer om vad ”change management” är och hur dessa discipliner hänger ihop?
 
Nu erbjuder proacteur en uppskattad en-dags Prosci-utbildning, ”Delivering Project Results” som utformats för projektledare och projektdeltagare. Den ges nu för första gången som en öppen utbildning i Stockholm den 30 januari 2017. Kursen är praktiskt orienterad och bygger på den Best practice forskning som Prosci bedriver. Kursdeltagarna får hjälp att relatera change-aktiviteter till projektupplägg, definiera kostnads- och nyttoaspekter kring change aktiviteter och resonera kring de resursbehov som finns för en effektiv implementering av projektets resultat. Detta är en kurs som lämpar sig för alla typer av projektledare och hela projektteam.

För mer information och anmälning, se här.
 
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Helena Werner 070-3772882, hw@proacteur.com, alt Maria Widström, , 072-3 228280, mw@proacteur.com