Stort intresse för IHM:s utbildning i verksamhetsstyrning

I januari startade en ny omgång av den terminslånga utbildningen Verksamhetsstyrning på IHM Business School. Improviates Sofie Fischer ansvarar tillsammans med Gunther Hiltman för denna utbildning. Utbildningen vänder sig till enhetschefer och verksamhetsansvariga som vill utveckla sin förmåga att leda, styra och utveckla en organisation.

Intresset har varit stort och IHM startar därför den 14:e mars ytterligare en utbildningsomgång denna termin. Mer information: www.ihm.se/utbildning/verksamhetsstyrning